Tào Tháo, Tôn Quyền tranh mua Xích bích Online

Hai nhân vật lịch sử thời Tam Quốc này huy động quân mã quyết tử chiến với nhau để đoạt bằng được Xích bích Online.
 
Về đầu trang