Thứ hai, 18/3/2013 | 16:53 GMT+7

Thiên Địa Quyết

Thiên Địa Quyết

thien-dia-quyet-7-556834-1429064319.jpg

thien-dia-quyet-3-773141-1429064319.jpg

thien-dia-quyet-4-763997-1429064319.jpg

thien-dia-quyet-5-747831-1429064320.jpg

thien-dia-quyet-6-661688-1429064320.jpg

 
 
Deck giúp game thủ dễ dàng lên được Arena 5
Deck gồm có Arrows, Goblins, Minions, Skeletons, Baby Dragon, Fireball, Inferno Tower, có thể tạo thành nhiều combo khác nhau, miễn là có các thẻ lính nhỏ theo sau Baby Dragon hoặc Hog Rider.
Về đầu trang