Thứ ba, 26/7/2011 | 11:34 GMT+7

Giao diện đăng nhập Thế giới hoàn mỹ 2012

Giao diện đăng nhập Thế giới hoàn mỹ 2012

gd2012-2-240351-1429033809.jpg

gd2012-3-510209-1429033809.jpg

gd2012-4-859021-1429033809.jpg

gd2012-5-266880-1429033809.jpg

gd2012-6-724977-1429033809.jpg

gd2012-7-431018-1429033809.jpg

 
 
Tư vấn xuất sư Huyết Đao Môn trong Cửu Âm Chân Kinh 2
Khi server mở nội 5 tôi max danh phận 10 không bị phạt vậy khi mình xuất sư sẽ bị giữ lại số tầng tối đa đã học hay đã luyện? Ví dụ danh phận 10 nội đang là 49/59 đổi mở đến 59 thì xuất sư nội tối đa tôi là 49 hay 59.
Về đầu trang