Thứ hai, 26/9/2011 | 10:41 GMT+7

Mô hình 3D các nhân vật trong DotA 2

Mô hình 3D các nhân vật trong DotA 2

tuonggodota13-854956-1431419021.JPG

Sven.

tuonggodota14-739014-1431419021.JPG

Sand King.

tuonggodota15-343135-1431419021.JPG

Lich.

tuonggodota16-417325-1431419022.JPG

Shadow Priest.

tuonggodota17-920540-1431419022.JPG

Viper.

tuonggodota18-536718-1431419022.JPG

Venomancer.

tuonggodota19-951961-1431419022.JPG

Tidehunter.

tuonggodota20-537237-1431419022.JPG

Razor.

tuonggodota22-936199-1431419022.JPG

Mirana.

tuonggodota-243968-1431419022.JPG

Windrunner.

 
Về đầu trang