Thứ bảy, 13/7/2013 | 09:55 GMT+7

Ngạo Kiếm Vô Song

Ngạo Kiếm Vô Song

ngao-kiem-vo-song-88-759939-1429069418.j

ngao-kiem-vo-song-3-982075-1429069418.jp

ngao-kiem-vo-song-17-830268-1429069418.j

ngao-kiem-vo-song-18-962688-1429069418.j

ngao-kiem-vo-song-21-538996-1429069418.j

ngao-kiem-vo-song-23-680180-1429069418.j

ngao-kiem-vo-song-24-206127-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-27-740398-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-30-371087-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-35-436907-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-43-743655-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-45-576356-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-47-850289-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-51-861442-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-57-185132-1429069419.j

ngao-kiem-vo-song-59-492293-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-60-334716-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-62-389107-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-64-491338-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-65-270527-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-71-905650-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-73-200732-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-76-211310-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-81-119987-1429069420.j

ngao-kiem-vo-song-86-455380-1429069421.j

ngao-kiem-vo-song-82-353790-1429069421.j

ngao-kiem-vo-song-84-170305-1429069421.j

ngao-kiem-vo-song-85-138015-1429069421.j

 
 
SofM được ví như 'Faker Việt Nam', tự tin tỏa sáng tại Trung Quốc
Khả năng của thần đồng LMHT Việt là không phải bàn cãi, và anh chàng cũng đã sẵn sàng để thể hiện bản thân trên đấu trường quốc tế.
Về đầu trang