Pacman
Nhiệm vụ của bạn là phải ăn hết các chấm tròn trên màn hình mà vẫn bảo toàn được mạng sống.
Về đầu trang