Tư vấn nâng Jade Crusader trong Dragon Nest
Mình muốn dùng Epic 90 để nâng Jade cho 5 món Amor 2 vũ khí 2 nhẫn 2 dây chuyền. Mong mọi người có kinh nghiệm chỉ mình cách xây dựng gear cho Crusader.
Về đầu trang