Cách đánh boss Ngưu Ma Vương ở Ngục tối của Wukong trong Seven Knights
Vừa vào trận, Ngưu Ma Vương sẽ ra đòn rất dữ dội, trước khi người chơi kịp làm gì nếu trúng đòn quá nặng, hãy hồi máu cho team để sống sót trước đã.
Về đầu trang