5 game mobile 'hack-n-slash' đã tay nhất nửa đầu năm 2016
Dark Sword, Dust: An Elysian Tail, God of Blades, League of Stickman và Never Gone mang tới cảm giác chặt chém đã tay bởi hệ thống chiêu thức bombo liên hoàn.
Về đầu trang